Бюджетнарамка

Бюджетна рамка

Създаването на бюджетна рамка на един интериорен проект е една от най-важните стъпки по пътя на неговата реализация. Направата на бюджет за изпълнение създава ясна финансова рамка на проекта и води до най-добри резултати при неговото изпълнение.

 Ролята на бюджетната рамка е да разгради проекта на съставните му части и да предостави конкретна и ясна представа за времевите и финансови ресурси, които ще отнеме неговата реализация.

Бюджетната рамка разделя проекта на неговите съставни по вид и количества. Чрез създаване на бюджет, Вие ще имате ясна представа за стойността на по- долу изброените съставни на проекта, още в самото начало – преди да сте се ангажирали. По този начин Вие ще разполагате с повече контрол и време за реакция още в самото начало.

  • Мебели, обзавеждане и електроуреди
  • Строително монтажни работи
  • Стойност на доставките – санитария, плочки,настилки, ключове, контакти и др.
  • Интериорен текстил и декорация.

Стойност на услугата: 500,00 лв.

Сумата е валидна за обекти с квадратура от  0 до 120 кв.м.  За по-големи площи, подлежи на договаряне.

This will close in 0 seconds