Гаранция подръжка

Sfumato Ви предоставя гаранция за качественото изпълнение на Вашия обект. Ние Работим с професионална техника и влагаме само висококачествени, материали, спазваме точно технологиите при всички строително- монтажни работи. Избирайки ни за Ваш партньор можете да разчитате на цялостна гаранционна и извън гаранционна поддръжка.

Какво включва предлаганата от нас гаранция

Гаранцията включва ремонти и/или смяната на части, за които е установено, че са дефектни, както и труда необходим за извършване на ремонта или смяната.

Срок на гаранцията

Гаранцията тече от дена на подписване на приемно-предавателен протокол и е в рамките на броя години посочен за съответния артикул или услуга.

Какво предприемаме при установяването на проблем

При възникване на повреда или дефект, ние ще изпратим специалист на място за установяване на причината и възможностите за отстраняването и. Ако неудобството е възникнало в резултат на наша дейност ние ще го отстраним в кратки срокове за наша сметка. В случаите когато се касае за производствена гаранция на стока, ние ще Ви окажем пълно съдейства за осъществяването на контакт с производителя и ще проследим процеса за своевременно отстраняване на проблема.

Изключения

Гаранцията не важи за артикули, които са неправилно съхранявани, експлоатирани, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранцията не покрива нормално овехтяване, надрасквания и повреди настъпили в следствие на външна намеса или механичен удар.
Гаранцията не покрива злоумишлени действия на трети лица и фостмажорни обстоятелства. Гаранцията отпада при наличие на действия по отстраняване на причината от лица не упълномощени от Sfumato. За да се възползвате от гаранцията трябва да се придържате към инструкциите за поддръжка и да се отнасяте с грижата на добър стопанин към получената стока или услуга.
Sfumato предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти да се възползват от индивидуално разработени програми за абонаментна поддръжка която включва: Основно и периодично почистване, освежаващо боядисване, декорация, поддръжка и планов ремонт на инсталации и др.
Поддръжката, която Ви предлагаме е съобразена с Вашите нужди и е приоритетна за нас.

This will close in 0 seconds