Проект мениджър

Проект мениджър

Проект мениджър, човекът ангажиран с това да ръководи и контролира всички хора ангажирани с реализацията на един интериорен проект. Неговите задачи са да създаде бюджетна и времева рамка на проекта, да осъществява мониторинг и постоянен контрол върху изпълнителите, да организира и планира всички доставки, както и да информира периодично възложителя статуса на проекта.
Основна цел на услугата проект мениджър е да предвижда и предотвратява недостатъци и проблеми при реализацията, като закъснения в сроковете, некачествено изпълнение на дейностите или прекрачването на бюджетната рамка.

Стойност на услугата: 4000,00 лв./мес. без ДДС

This will close in 0 seconds