Авторски контрол

Авторски контрол

Авторски контрол е най – добрата допълнителна опция която може да добавите към Вашият избран интериорен пакет. Чрез услугата авторски надзор ние осъществяваме контрол върху изпълнителите с оглед точното и прецизно спазване на интериорния проект. Извършваме обследвания, инспекция и експертиза на съответствието на извършените дейности с предоставения проект.
Когато обстоятелствата го налагат предоставяме алтернативни решения при изпълнението на проекта. Поддържаме непрекъсната комуникация с подизпълнителите и възложителите на обекта.
Авторският надзор се извършва два пъти седмично / прим. във вторник и петък/ в рамките на 1 астрономически час. Посещенията се документират в Книга за надзор, в която се описват дадените насоки, изисквания и/или несъответствия и срокът за тяхното изпълнение.
При упражняване на авторски надзор над изпълнители и контрагенти избрани от възложителяСфумато – дизайн не носи отговорност за качеството и точното количество извършена работа.
Всеки клиент възползвал се от услугата авторски надзор получава бонус пакет от три безплатни консултации за подбор на текстил, настилки и финишни покрития.

Стойност на услугата: 2 500,00 лв./мес. без ДДС

This will close in 0 seconds